top of page
Search

Úplný komplet a oprava kože

Maximálna starostlivosť + oprava kože

Interiér:

✔️Vyčistená koža, alcantara a textil

✔️Ošetrenie alcantary a kože

✔️Oprava kože

Exteriér:

✅Dekontaminácia, odstránenie asfaltu a náletovej hrzde

✅Pokročilé leštenie laku

✅Zatretie ďobiek

✅Aplikácia kombinácie keramických ochrán (Gtechnic)

✅Prečistenie motorčeka

✅Oživenie koncoviek, čistenie okien, ošetrenie pneu...🤙0944 229 355

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page