top of page
Search

Kompletná očista interiéru a oprava poškodenej kože

Updated: Jun 15, 2023

Kompletná očista, ošetrenie + oprava kože.

✔️Interiér úplný komplet s ošetrením

✔️Exteriér detailné očistenie

✔️Oprava poškodenej kože

✔️Preleštenie koncoviek


🤙0944 229 355

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page