top of page
Search

Range Rover : ochrana laku

🌟Ochrana laku pre nové autíčko

Tentokrát bez potreby leštenia

☑️Dekontaminácia laku

☑️Aplikácia keramických ochrán od Gtechnic

☑️Povysávanie interiéru a prečistenie okien

Ďakujem majiteľovi za dôveru.

🤙0944 229 355


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page